onsdag 27 november 2013

Kan man födas deprimerad??

Tror du att man kan födas deprimerad?

För några helger sedan så hade vi en het diskussion om detta i familj och det var väldigt olika åsikter om detta.

Frågar ni mig, så tror jag helt bestämt på att självklart kan man inte födas deprimerad. Utan en depression tror jag kommer utav en händelse som påverkar dig negativt i livet. Som kan vara svår att komma ur eller finna meningen med. Jag tror helt hundra på att man kan komma ur en depression om man bara vill. Men det kan var olika svårt för olika typer utav människor. Att man föds med olika karaktärer, viljor och gener i livet är en sak. Att de ena barnet tex lättare blir ledsen och sårat än de andra, tror jag helt på. Men jag tror verkligen inte att man kan födas deprimerad. Själv anser jag att livet är vad man gör det till och det är din inställning som avgör hur du skall gå vidare. Att dra sig upp när man mår som sämst kan vara tufft, att ta sig ur en dålig vana eller bli av med ett missbruk är svårt men jag tror att det går, om man bara vill och bestämmer sig för det. Alltså tror jag att hela livet handlar om vad du har för inställning. Inget blir lättare än vad man gör det till.

Varje morgon har du två val, du kan välja att vara på gott humör eller på dåligt humör. Under en dag kan det hända mycket och många olika känslor kan spela in, men i slutsituationen anser jag att det är du själv som väljer hur du skall fortsätta och vilket val du skall göra. Dock kan det vara mycket svårt att se "klart" i svåra situationer, där andra kan påverka dig mycket.

Varje gång det händer något dåligt kan man också välja att ta lärdom utav de som hände och inte stå som offer och ta emot utan lärdom. Livet handlar om val, och det är bara du själv som väljer vilket val du skall genomföra, många andra kan påverka dig men det slutliga är det du själv som väljer. Alltså är det fullt så enkelt att vakna på morgonen och bestämma sig för att det blir en bra dag!
Tar man bort alla känslor runtomkring är varje sak ett val man tar, därför anser jag att man kan heller inte skylla i från sig på någon annan, då det alltid är ens egna val. Dock kan man aldrig påverka något riktigt tragiskt så som död, olyckor eller liknande. Det man snarare kan påverka är hur länge man skall sörja. Att det kan finnas en saknad och sorg länge är självklart men man kan också välja att se alla goda stunder man hade med den saknade.

Det kan vara mycket svårt att välja hur man skall reagera på saker som aldrig har hänt, men även där är det du själv som avgör hur du skall reagera. För det är du själv som väljer hur du skall leva ditt liv.

I det stora hela tror jag alltså att man kan verkligen inte födas deprimerad, människor är olika starka och svaga, och självklart kan en svag människa arbeta upp sin självkänsla och självförtroende. Själv har jag gått på mental träning inför tävling och jag har haft så stor nytta utav det. Det handlade om att välja tro på sig själv och sedan våga handla där efter. Därför tror jag att allt handlar om vad du har för inställning, tar du allt med glädje blir det mycket lättare. Det finns alltid flera alternativ, olika vägar man kan välja och det är ingen ide att stirra sig blind på en möjlighet som försvann. Det finns så många mer vägar att gå, det är bara att finna dem. Jag kan inte påstå att jag är Sveriges bästa människa på att se allt positiv men jag försöker väldigt mycket och det hjälper mig mycket. Man kan inte börja med en inställning med att det inte går.

Har man aldrig provat har man redan misslyckats.Love
Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar